Tüketici Hukukuna İlişkin Bir Arabulucukuk Örneği 14.07.2017 – OKM, B.KÖY/İST.

Tüketici Hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarını taraflar arabuluculuk yoluyla çözmeyi istediler. OKM ye gelen taraflar, bağımsız ve tarafsız arabulucunun yönetim ve kolaylaştırıcılığında kendi uyuşmazlıklarına  kendileri çözüm aramayı denediler.Hakem heyetine veya mahkemeye başvurma yerine arabuluculuk gibi ekonomik ve   hızlı bir süreçle sonuca daha çabuk ulaşabileceksini değerlendirdiler. Sonuç olarak bir anlaşmaya vardılar ve Arabuluculuk Anlaşması imzaladılar. Arabuluculuğun tanıtım ve yaygınlaşmasına kendileri de işte bu güzel gülen yüzlerle katkı sunmak istediler.

Leave a Reply

*