İŞ YARGILAMASI VE ZORUNLU ARABULUCULUK

Bu çalışma ile 25.05.2017 tarihinde TBMM’ne sevk edilen,  Ekim ayında mecliste görüşülerek yasalaşması beklenen İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı’nın ne gibi değişiklikler  ve yenilikler getirdiğini özetlemek; Arabuluculuk Daire Başkanlığı’nın  özverili çalışmalarına bir arabulucu olarak katkı sunmak; arabulucu-avukat ve hukukçu  meslektaşlarımın “zorunlu arabuluculuk” ile ilgili yapması  gereken hazırlıklara dikkat çekmek;  tasarı ile gelecek yeni  düzenlemenin daha iyi […]

Markamız Tescil Edilmiştir.

        Türk Patent ve Marka Kurumu’ nca  “OKM-ORTAK KARAR MERKEZİ-Arabuluculuk – Uzlaştırma” Markamızın 35-41 ve 45. sınıflarda tesciline karar verilmiştir. Markamızın asli unsuru :” ORTAK KARAR MERKEZİ”, kısaltması : OKM , diğer unsurları : “Arabuluculuk – Uzlaştırma” dır. Markamızı logolu logosuz ,  farklı yazı ve renklerle , farklı unsurlarla ( Örneğin : […]

Arabuluculuk Görüşmeleri İle İlgili Bazı Şablonlar ( ADB)

T.C. MAHKEMESİ Esas No: T.C. … ….. MAHKEMESİ ESAS NO : HAKİM : KATİP: İCRA EDİLEBİLİRLİK ŞERHİ TALEP EDEN: VEKİLİ: TALEP: TALEP TARİHİ: Mahkememize tevzi bürosunca tevzi yolu ile gelip esasa kayıt edilen İcra edilebilirlik şerhine ilişkin; İcra edilebilirlik şerhi talep yazısı ve ekleri incelendi; GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: 1- Talebe konu arabuluculuk anlaşma tutanağı taraflarının yetkili […]

İŞE İADE TALEPLERİNDE DAVA ŞARTI OLARAK ARABULUCULUK

İşe İade Uyuşmazlıklarında Zorunlu Arabuluculuk Geçtiğimiz günlerde TBMM Adalet Komisyonundan geçen   yasa tasarısının  bayram sonrası yasalaşması bekleniyor. Kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçilik alacakları ile işe iade taleplerinde dava açabilmek için öncelikle arabulucuya başvurmak zorunlu hale geliyor.  Arabuluculuk kural olarak gönüllü bir süreç olup ; hiç bir şekilde  hiç bir taraf anlaşmaya […]

UZLAŞTIRMA HAKKINDA

11.2016’da çıkan yasayla uzlaştırma kapsamı genişledi; ancak yeni yönetmelik hala çıkmadı. Avukatların, bu mesleğe (uzlaştırmacılığa) sahip çıkması lazım. Arabuluculuk için, 5 yıllık deneyim aranıyor; ama cübbeyi giyen bir avukat, hemen uzlaştırmacılık yapabiliyor. Oysa, uzlaştırmacılıkta, hukuk bilgisine ihtiyaç var; taraflara bilgi vermesi lazım vs. Yeni yasayla, uzlaştırma teklifini, uzlaştırmacı yapacak. (Eski yasada, bu görev kolluğa/savcıya verilmişti.) […]

Uzlaştırma

UZLAŞTIRMA  1)        Uzlaşma, suçtan doğan zararın kısmen veya tamamen giderilmesi; sanık tarafından bir kamu kurumu veya kamu yararına hizmet veren özel bir kuruluş ile yardıma muhtaç kişi ya da kişilere bağış yapılması; sanığın, bir kamu kurumunun ya da kamu yararına hizmet veren özel bir kuruluşun belirli hizmetlerini geçici süreyle yerine getirmesi veya topluma faydalı birey […]