İŞ YARGILAMASI VE ZORUNLU ARABULUCULUK

Bu çalışma ile 25.05.2017 tarihinde TBMM’ne sevk edilen,  Ekim ayında mecliste görüşülerek yasalaşması beklenen İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı’nın ne gibi değişiklikler  ve yenilikler getirdiğini özetlemek; Arabuluculuk Daire Başkanlığı’nın  özverili çalışmalarına bir arabulucu olarak katkı sunmak; arabulucu-avukat ve hukukçu  meslektaşlarımın “zorunlu arabuluculuk” ile ilgili yapması  gereken hazırlıklara dikkat çekmek;  tasarı ile gelecek yeni  düzenlemenin daha iyi […]

Markamız Tescil Edilmiştir.

        Türk Patent ve Marka Kurumu’ nca  “OKM-ORTAK KARAR MERKEZİ-Arabuluculuk – Uzlaştırma” Markamızın 35-41 ve 45. sınıflarda tesciline karar verilmiştir. Markamızın asli unsuru :” ORTAK KARAR MERKEZİ”, kısaltması : OKM , diğer unsurları : “Arabuluculuk – Uzlaştırma” dır. Markamızı logolu logosuz ,  farklı yazı ve renklerle , farklı unsurlarla ( Örneğin : […]

Arabuluculuk Görüşmeleri İle İlgili Bazı Şablonlar ( ADB)

T.C. MAHKEMESİ Esas No: T.C. … ….. MAHKEMESİ ESAS NO : HAKİM : KATİP: İCRA EDİLEBİLİRLİK ŞERHİ TALEP EDEN: VEKİLİ: TALEP: TALEP TARİHİ: Mahkememize tevzi bürosunca tevzi yolu ile gelip esasa kayıt edilen İcra edilebilirlik şerhine ilişkin; İcra edilebilirlik şerhi talep yazısı ve ekleri incelendi; GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: 1- Talebe konu arabuluculuk anlaşma tutanağı taraflarının yetkili […]

İşçi İşveren Uyuşmazlığına İlişkin Bir Arabuluculuk Örneği, 18.07.2017, OKM B.KÖY / İST.

Bir işçi işveren uyuşmazlığı daha tarafların kendi özgür iradeleri ile, arabulucunun süreç hakkında bilgilendirmesi, yönetim ve kolaylaştırıcılığında, anlaşma ile sonuçlandı. Arabuluculuğun tanıtım ve yaygınlaşmasına yönelik çabalara katkı olması amacıyla taraflar anlaşma anını fotoğrafla sabitlediler. 18.07.2017, OKM, B.KÖY /İST.

Tüketici Hukukuna İlişkin Bir Arabulucukuk Örneği 14.07.2017 – OKM, B.KÖY/İST.

Tüketici Hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarını taraflar arabuluculuk yoluyla çözmeyi istediler. OKM ye gelen taraflar, bağımsız ve tarafsız arabulucunun yönetim ve kolaylaştırıcılığında kendi uyuşmazlıklarına  kendileri çözüm aramayı denediler.Hakem heyetine veya mahkemeye başvurma yerine arabuluculuk gibi ekonomik ve   hızlı bir süreçle sonuca daha çabuk ulaşabileceksini değerlendirdiler. Sonuç olarak bir anlaşmaya vardılar ve Arabuluculuk Anlaşması imzaladılar. Arabuluculuğun tanıtım […]

* FİKRİ MÜLKİYET VE ARABULUCULUK SEMİNERİ * 31.05.2017 * MSGSÜ

Sayın Davetlimiz ,   31 Mayıs 2017 Çarşamba günü MSGSÜ –Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu’ nda , 13.00-17.00 saatleri arasında  Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’ nin  ve Arabuluculuk Daire Başkanlığı’ nın katkıları ve işbirliği ile  gerçekleştireceğimiz FİKRİ MÜLKİYET VE ARABULUCULUK   konulu seminerimize katılımınızdan büyük bir mutluluk ve  onur duyarız.  Saygılarımızla. 18.05.2017           […]

OKM-ARABULUCULUK BİLGİLENDİRME TUTANAĞI

OKM – ARABULUCULUK BİLGİLENDİRME TUTANAĞI     İşbu bilgilendirme tutanağı 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununun 11.maddesi ve Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Yönetmeliğinin 14. Maddesi gereğince, arabuluculuk faaliyetinin başında, tarafları arabuluculuğun esasları, süreci ve hukuki sonuçları hakkında, şahsen ve doğrudan bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.   A-TANIMLAR   a) Arabulucu: Arabuluculuk faaliyetini yürüten ve Bakanlıkça düzenlenen arabulucular siciline […]