İŞ YARGILAMASI VE ZORUNLU ARABULUCULUK

Bu çalışma ile 25.05.2017 tarihinde TBMM’ne sevk edilen,  Ekim ayında mecliste görüşülerek yasalaşması beklenen İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı’nın ne gibi değişiklikler  ve yenilikler getirdiğini özetlemek; Arabuluculuk Daire Başkanlığı’nın  özverili çalışmalarına bir arabulucu olarak katkı sunmak; arabulucu-avukat ve hukukçu  meslektaşlarımın “zorunlu arabuluculuk” ile ilgili yapması  gereken hazırlıklara dikkat çekmek;  tasarı ile gelecek yeni  düzenlemenin daha iyi […]

Markamız Tescil Edilmiştir.

        Türk Patent ve Marka Kurumu’ nca  “OKM-ORTAK KARAR MERKEZİ-Arabuluculuk – Uzlaştırma” Markamızın 35-41 ve 45. sınıflarda tesciline karar verilmiştir. Markamızın asli unsuru :” ORTAK KARAR MERKEZİ”, kısaltması : OKM , diğer unsurları : “Arabuluculuk – Uzlaştırma” dır. Markamızı logolu logosuz ,  farklı yazı ve renklerle , farklı unsurlarla ( Örneğin : […]

İşçi İşveren Uyuşmazlığına İlişkin Bir Arabuluculuk Örneği, 18.07.2017, OKM B.KÖY / İST.

Bir işçi işveren uyuşmazlığı daha tarafların kendi özgür iradeleri ile, arabulucunun süreç hakkında bilgilendirmesi, yönetim ve kolaylaştırıcılığında, anlaşma ile sonuçlandı. Arabuluculuğun tanıtım ve yaygınlaşmasına yönelik çabalara katkı olması amacıyla taraflar anlaşma anını fotoğrafla sabitlediler. 18.07.2017, OKM, B.KÖY /İST.

Tüketici Hukukuna İlişkin Bir Arabulucukuk Örneği 14.07.2017 – OKM, B.KÖY/İST.

Tüketici Hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarını taraflar arabuluculuk yoluyla çözmeyi istediler. OKM ye gelen taraflar, bağımsız ve tarafsız arabulucunun yönetim ve kolaylaştırıcılığında kendi uyuşmazlıklarına  kendileri çözüm aramayı denediler.Hakem heyetine veya mahkemeye başvurma yerine arabuluculuk gibi ekonomik ve   hızlı bir süreçle sonuca daha çabuk ulaşabileceksini değerlendirdiler. Sonuç olarak bir anlaşmaya vardılar ve Arabuluculuk Anlaşması imzaladılar. Arabuluculuğun tanıtım […]

Arabuluculuk Nedir?

 ARABULUCULUK NEDİR? Arabuluculuk ; sözlük anlamıyla ,”Üçüncü bir kişi olan arabulucunun iki veya daha fazla kişinin uzlaşmaya varabilmelerine, yaygın ilgi odağı olan bir konu hakkında, somut etkilerle yardım ettiği bir aktivitedir.” Şeklinde tanımlanmaktadır. Arabuluculuk;” uyuşmazlıkları kavgaya ve nefrete değil, karşılıklı anlayışa ve karşılıklı faydaya dönüştürebilmeleri için taraflara yardımcı olma sanatıdır” şeklinde de tanımlanabilir. HUAK ‘ […]