SÖYLEŞİ I Av.Ar.Mehveş Ekşiler ÖZER

28-29 Nisan 2018’de Ankara’da toplanan Dernekler Çalıştayı’nın sonuçlarının paylaşıldığı ve kamuoyuna açıklanan Raporun değerlendirildiği DOSTLAR MECLİSİ-SÖYLEŞİ-I, 11 Mayıs 2018’de Bakırköy Mimarlar odası Lokali’nde gerçekleştirildi. Toplantının açılışı Arb.Av. İhsan Berkhan, moderatörlüğü Arb. Av. Eğitmen Nur Özden tarafından yapıldı. Nur Özden,  ‘Çalıştayın raporunun oldukça detaylı olduğunu, ancak iki günlük süreç hakkında izlenimlerini ve beklentilerini aktarması dileğiyle’, AGD […]

SÖYLEŞİ II – Yargıç Hilmi ŞEKER

“HÜKMÜN ETKİ VE SONUÇLARI BİLİNMİYOR YA DA EKSİK UYGULANIYOR.” “Bir hüküm, tartışılmamış konularla ilgilenmez. Tıpkı arabuluculukta, müzakere edilmemiş konular açısından dava şartının oluşmayacağı kuralı gibi…” “Bizim infaz hukukumuz biraz inceltilmiş bir mobbing sürecidir!” ARABULUCULUKTA VE YARGIDA HÜKÜM başlıklı Söyleşi-II, İstanbul BAM 22. HD Başkanı Yargıç Hilmi Şeker(*)’in sunumuyla, Bakırköy Mimarlar Odası Lokali’nde, 6 Haziran 2018’de, […]

Arabuluculuk 7 bin uyuşmazlıkta anlaşma sağladı

İşçi-işveren uyuşmazlığında ara buluculuğun, 1 Ocak’tan itibaren dava şartı haline getirilmesinin ardından bugüne kadar 7 bin uyuşmazlık, anlaşmayla sonuçlandırıldı. ANKARA – KEMAL KARADAĞ İşçi-işveren uyuşmazlığında arabuluculuğun, 1 Ocak’tan itibaren dava şartı haline getirilmesiyle bugüne kadar sonuçlanan 10 bin uyuşmazlıktan 7 bin 100’ünde anlaşma sağlandı. AA muhabirinin Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığından aldığı bilgiye göre, İş Mahkemeleri Kanunu’nun […]

Markamız Tescil Edilmiştir.

        Türk Patent ve Marka Kurumu’ nca  “OKM-ORTAK KARAR MERKEZİ-Arabuluculuk – Uzlaştırma” Markamızın 35-41 ve 45. sınıflarda tesciline karar verilmiştir. Markamızın asli unsuru :” ORTAK KARAR MERKEZİ”, kısaltması : OKM , diğer unsurları : “Arabuluculuk – Uzlaştırma” dır. Markamızı logolu logosuz ,  farklı yazı ve renklerle , farklı unsurlarla ( Örneğin : […]

İşçi İşveren Uyuşmazlığına İlişkin Bir Arabuluculuk Örneği, 18.07.2017, OKM B.KÖY / İST.

Bir işçi işveren uyuşmazlığı daha tarafların kendi özgür iradeleri ile, arabulucunun süreç hakkında bilgilendirmesi, yönetim ve kolaylaştırıcılığında, anlaşma ile sonuçlandı. Arabuluculuğun tanıtım ve yaygınlaşmasına yönelik çabalara katkı olması amacıyla taraflar anlaşma anını fotoğrafla sabitlediler. 18.07.2017, OKM, B.KÖY /İST.