İZMİR UZLAŞTIRMA PANELİ NOTLARI ( 17.11.2018)

EGE UZLAŞTIRMACILAR DERNEĞİ UZLAŞTIRMA PANELİNDE ALTERNATİF ÇÖZÜMLER DAİRE BAŞKANI SN. ORHAN CUNİ’NİN AÇIKLAMALARIDIR.17.11.2018
1)UZLAŞTIRMAYA YAKLAŞIM
-Uzlaştırma zor bir iştir. Sabır işidir. Zaman işidir. Zamanı olmayan, modu düşük olan uzlaştırmacı bu durumunda dosya almamalıdır. Öylesine bir iş değildir. Toplumsal barışa katkı sunuyoruz.
2)UZLAŞMA TEKLİFİ VE MÜZAKERE
-Taraflarla görüşebiliyorsak uzlaştırma bilgilendirmesini ve uzlaşma teklifini yüzüne yapmalıyız. Esas olan yüz yüze gelmektir. Tarafları yüz yüze görüşmeye davet etmeliyiz. Teklif ve müzakere sürecini yönetmelikte belirtilen aşamaları takip ederek yürütmeliyiz. İlk temasta tüm aşamaları tamamlama davranışı doğru değildir.
-Uzlaştırma bilgilendirmesi işinden izin alamıyor vb. nedenlerle kişi gelemiyorsa telefonda yapılabilinir.
3)İSTİNABE/AÇIKLAMALI TEBLİGAT
-Bu iki yoldan hangisinin ne zaman seçileceğine dair açıklama: Bilgilendirme yaptıysanız; uzlaşma teklifi istinabe yolu ile yapılır. Açıklama tebligat taraflarla iletişim kurulamadığı, uzlaştırma bilgilendirmesi yapılamadığı durumlarda gönderilir.

4)UZLAŞMA TEKLİFİNDE İMZADAN İMTİNA KONUSU
-Müşteki/Şüpheli ile bir araya geldik. Uzlaştırma bilgilendirmesi yaptık ve uzlaşma teklif ettik. Müşteki/şüpheli uzlaşma teklif formunu imzalamadı. Bu durumda imzadan imtina etmiş olur. Uzlaştırma bürosuna sunulacak tutanakta buluşma günü, saati, yeri belirtilir. İmzadan imtina durumu belirtilir. İşte bu durumda uzlaşma teklif formunun taraflara tebliğine gerek yoktur.
5)UZLAŞTIRMA GÖRÜŞMELERİNİN YAPILACAĞI YER
-Mahkeme kaleminde, sokakta, karakolda başkalarının bulunduğu bu tarz ortamlarda uzlaştırma görüşmeleri yapılmamalıdır. Adliye uzlaştırma odalarında veya yönetmelikte belirtilen yerlerde yapılmalıdır. Görüşme ortamında gizlilik gereği olması gerekenlerin dışında kimse olmamalı. Adliyelerde görüşme odalarının arttırılması yönünde çalışmalar var.
6)UZLAŞTIRMA BİLGİLENDİRMESİNİN TAM YAPILMAMASI VE SONUÇLARI
-…….. bin dosyanın uzlaşma ile olumlu sonuçlanması ile birlikte,100 bin dosya teklif aşamasında olumsuz sonuçlandı. Bu 100 bin dosyanın teklif aşamasında olumsuz sonuçlanmasında; uzlaştırmaya dair hatalı bilgilendirmenin etkisi vardır. Uzlaştırmacı dosyayı alınca, öncelikle okumalı, suçu anlamalıdır.
Buna göre uzlaşma teklif etmeye kimden başlayacağına dair karar vermelidir. Dosyanın ve suçun niteliğine göre karar vermelidir. Genellikle şüpheliden başlayalım. Belki pişman oldu, belki zararı giderecek. Bu bilgi ile müştekiye gittiğimizde uzlaştırma sürecine olumlu katkısı olabilir bu yaklaşımın.
7)YIL SONUNDA PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ
-Yıl sonunda 31 Aralık itibariyle, performansa ilişkin uzlaştırma savcıları değerlendirme yapacak. Performansı düşük olanlara dair süreç yürütülecek. Savunmaları da alacağız. Son kararı Daire Başkanı olarak ben vereceğim.
-Puanlama sisteminde; suçun niteliği, sayısı, oturdukları yer, teklifin sonucu, uzlaştırmanın sonucu, raporun uygun düzenlenmesi kriter.
Bazen başarısız olunsa bile olumsuz yansımıyor. Teklif olumsuz, rapor olumsuz. Sizden kaynaklanmıyorsa olumsuz yansımıyor.
8)AVUKATA UZLAŞMA TEKLİFİ
-Gerçek kişiler bakımından uzlaşma teklifi asile yapılır, avukata yapılamaz. İlk temas ve uzlaşma teklifine davet için asil ile iletişim kurulur.
-Tüzel kişilerde vekaletnamede özel yetki varsa avukata uzlaşma teklifi yapılabilinir.

9)EL KİTABI
-El kitabı Aralık ayı sonunda çıkacak.
10)MASRAFLAR
-Masraflarla ilgili herkesin memnun olacağı bir çalışma içindeyiz.
-Yeni rapor örneğinde gider bölümü yok. Eski örneğin değil, Bu rapor örneklerinin kullanılması gerekir. Giderlerinizi ek bir dilekçe ile bildirmeniz uygundur.

11)PORTALDAKİ YENİLİKLER
-Aralık ayındaki yükleme ile dosya teslimini portaldan sağlayacağız. Adliyeye sadece uzlaştırma süreci tamamlanan dosyayı teslim etmek için gideceğiz.
Süre uzatım talebi de portaldan olacak.
Tebligatın portaldan gönderilmesi için de, yeni yılda Bilgi İşlem dairesi ile çalışacağız.
12)EĞİTİM
-Eğitimleri açacağız. Ancak yeni sınav ile ilgili belirlenen bir takvimimiz yok. Sadece eğitimleri başlatıyoruz. İlk seferki kadar yoğun uzlaştırmacı alımı düşünmüyoruz.
13)MESLEK OLARAK UZLAŞTIRMA
-Uzlaştırmacılığın tam zamanlı olarak sadece uzlaştırmacı olarak yapılması ve meslek olarak yapılması yönündeki talep ve dileği içeren soruda düşüncelerinin sorulması üzerine; yurt dışı örneklerin incelendiğini, kendi idealinin sadece uzlaştırma işini yapanların 5-10 yıl sonra uzlaştırma yapması olduğunu, fakat bunun şahsi düşüncesi olduğunu bildirmiştir. Zaman içinde bu konuda farklı şeylerin olabileceğini eklemiştir
14)ÇEŞİTLİ KONULAR
-Teklif aşamasında kaldı ise, bilgilendirme tutanağı hazırlanır; uzlaştırma raporu hazırlanmaz.
-Telefon bilgileri güncellenmeden dosyanın uzlaştırma bürolarına gönderilmemesi lazım.
-Uzlaştırmacının görevi raporun onaylanması ile tamamlanır.
Ücrete de bu aşamada hak kazanır. Edimin yerine getirilmesinin takibinin sorumluğu uzlaştırmacıda değildir. Uzlaştırma bürosundadır.
-Uzlaştırma raporunu uzlaştırmacı taraflara vermemelidir. Uzlaştırma bürosundan alınabilir.
-Uzlaştırma kapsamının genişletilmesi yönünde çalışma var.
-Dosya teslim alma işlemi süresi 3 iş günüdür. Onayladığı saatten itibaren saat esasına göre 3 iş günü.
Sadece günü değil, saati de süre hesabında dikkate almak gerekiyor.
-21 Kasım’da Çocuklar Duymasın dizisinde uzlaştırma konusu işlenecek.
Takip eden bölümde de uzlaştırma da edim konusu işlenecek.
15)BİTİRİRKEN
-Biz size güveniyoruz. İşe dört elle sarılın ve iyi yapın.

 

Leave a Reply

*