KAMUOYUNA DUYURU

Bazı basın yayın organlarına da intikal eden meslektaşımız Av.Arb. Seher Okşar Kadırgan’ın dava şartı arabuluculuk görevini yerine getirmeye çalışırken karşılaştığı, bütün camiamızı derinden üzen olaylarla ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.
Bilindiği üzere 25.10.2017 tarihli Resmî Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7036 sayılı İş Kanunu Hükümleri gereğince; 01.01.2018 tarihinden geçerli olmak üzere, Kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır. Arabulucu, komisyon başkanlıklarına bildirilen listeden büro tarafından atanmaktadır.
Meslektaşımızın anlatımından;
 Haberlere konu olayın, adliye arabuluculuk bürosu tarafından, meslektaşımıza arabuluculuk görevi atanmasının akabinde, meslektaşımızın taraflara kargo ile iadeli taahhütlü davet mektubu yollaması üzerine başladığı,
 Taraflardan biri olan ilgili firmanın sahibi olduğunu söyleyen bir beyin kendisini arayarak hakaret ve korkutma içerikli sözler sarf ettiği, kendisine sabırla arabuluculuk davetinin ne olduğu, bunun resmi bir görev olduğu, tarafları asla tanımadığını, görevin kendisine adliye arabuluculuk bürosu tarafından atanan zorunlu bir görev olduğunu anlatmaya çalıştığını, daha sonra firma adına kendisini arayan avukatlara da gerekli bilgileri verdiğini ifade ettiği,,
 Daha sonra İstanbul’daki bir ilçenin Emniyet Müdürü olduğunu söyleyen birinin kendisini arayarak kendisinden izahat istediği,
 Bilahare hakkında Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulduğu ve bu suç duyurusu üzerine Büyükçekmece Adliyesinde hakkında ceza davası açıldığı ve yargılamanın devam ettiği,
 Keza Adalet Bakanlığı’na verilen şikâyet dilekçesi üzerine de hakkında idari soruşturma açıldığı anlaşılmaktadır.
Üstlendiği Arabuluculuk görevini ilgili mevzuat doğrultusunda hakkıyla yapmaya çalışan meslektaşımızın, son derece rutin bir uygulama olan bir davet mektubunu taraflara göndererek onları anlaşmaya davet etmesi üzerine uğradığı muamele camiamızı fazlasıyla üzmüş ve endişelendirmiştir
Biz aşağıda yer alan dernekler olarak meslektaşımızın herhangi bir müeyyide ile karşılaşmamasını dilediğimizi, İdari soruşturmanın ve cezai kovuşturmanın ise bir an önce sonuçlandırılmasını arzu ettiğimizi, Arabulucular olarak bu davanın sonuna kadar takipçisi olacağımızı ve ayrıca benzer süreçlerle karşılaşılmaması için Adalet Bakanlığının, Arabulucular hakkında da Avukatlıkta olduğu gibi her hangi bir dava açılmadan önce, Bakanlığın ön izninin aranması için gerekli düzenlemeleri yapmasını beklediğimizi bildiririz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İstanbul Arabulucular Derneği

Arabuluculuk Gönüllüleri Derneği

Yeditepe Arabuluculuk Derneği

Uzlaşı Kültürü ve Hukuk Derneği

Arabuluculuk Derneği


Aile Arabuluculuğu Derneği


Barış İçin Zemin BİZ Arabulucular Derneği