• Adalete Erişimin tek yolu dava açmak değildir!Arabuluculuk, 6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile , düzenlenmiştir.Arabuluculuk siciline kayıtlı, tarafsız bir üçüncü kişi olan arabulucunun yönetim ve kolaylaştırıcılığında, gönüllü, gizli, hızlı ve ekonomik bir biçimde, tarafların kendi sorunlarına kendilerinin çözüm aradıkları bir adalete erişim yoludur.

  Uzlaştırma,

  5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’ nda , 5271 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’ nda ( m.253, m.254, m.255) , 2992 Sayılı Kanun’ da ( m.9)  ve 5 Ağustos 2017 tarihli Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği’ nde düzenlenmiştir.

  Başta, soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı suçlar olmak üzere, kanunda sayılı hallerde,  şüpheli ile mağdur veya suçtan zarar gören, gerçek veya özel hukuk tüzel kişisinin uzlaştırılmasına ilişkin alternatif bir çözüm yoludur.

  Tahkim,

  6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve 4686 Sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu ile düzenlenmiştir.

  Taraflar arasında çıkan uyuşmazlıkların, mahkemeler yerine, kendilerinin seçtiği hakemlerce çözümlenmesine yönelik bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir.

  Uzlaşma- 35/A

  1136 sayılı Avukatlık Kanunu’ nda düzenlenmiştir.

  Avukatların müvekkilleriyle birlikte, dava açılmadan veya dava açılmış olup da henüz tahkikat duruşması başlamadan önce, iradilikle sınırlı olan konularda, karşı tarafla uzlaşmaya varmaları halinde ,düzenlenen tutanağın ilam niteliğinde sayıldığı bir çözüm yoludur.

   

  Arabuluculuk hayatın pek çok alanındaki hukuki

  uyuşmazlıklara  uygulanabilecek  bir çözüm yoludur. Örneğin;

  1- İşçi – işveren arasındaki uyuşmazlıklar,

  2- Ticari uyuşmazlıklar,

  9-   Aile Hukukuna ilişkin kimi uyuşmazlıklar,

  8- Gayrimenkul ve miras hukukuna ilişkin kimi uyuşmazlıklar,

  5- Tüketici hukukuna ilişkin uyuşmazlıklar,

  3- Fikri ve sınai haklar ile marka-patent hukukuna dahil uyuşmazlıklar,

  4- Kredi sözleşmeleri,

  6- Kira sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar,

  10- Deniz, kara ve havayolu taşımacılığı uyuşmazlıkları,

  7- Sigorta uyuşmazlıkları,

  11- Medya/bilişim/reklamcılık sektöründeki uyuşmazlıklar,

  12- Enerji  hukukuna ilişkin uyuşmazlıklar,

  13- Sağlık hukukuna ilişkin uyuşmazlıklar  v.b. gibi pek çok alanda, tarafların serbestçe tasarruf edebilecekleri her uyuşmazlık türünde  arabuluculuk yoluna başvurulabilir.

   

  OKM  hukukçuları,

 • Arabuluculuk ( İş Hukukunda Uzman Arabuluculuk, Genel/İhtiyari Arabuluculuk),
 • Uzlaştırmacılık,
 • Eğitmenlik ( İş Hukukunda Uzman Arabuluculuk Eğitimi; Uzlaştırma Uygulama Eğitimi; Bilirkişilik Uygulama Eğitimi ),
 • Uzman Görüşü ( Fikri ve Sınai Haklar Hukuku) ve
 • Uzlaşma Hukuku alanında  Danışmanlık hizmeti vermeye ,Ayrıca ,
 • Uzlaşı ve fikri koruma kültürünün gelişimine yönelik  seminer, panel, konferans, sempozyum vb.  ücretsiz organizasyonlar da  düzenlemeye hazırdır. 
 • OKM-Ortak Karar Merkezi – Arabuluculuk ve Alternatif Çözümler tescilli bir markadır. Markasal olarak  arabuluculuk ve diğer alternatif çözümler merkezi kurmaya, eğitimler düzenlemeye, yayın  faaliyeti içinde olmaya hazırız.   Arabuluculuğun merkezler eliyle daha sağlıklı yapılabileceğini ve geliştirilebileceğini düşünüyoruz. Arabuluculuk Daire Başkanımız Sn. Hakan ÖZTATAR’ ın bu konudaki görüşlerine katılıyoruz. Arabuluculuk ve diğer alternatif çözümler başta olmak üzere uzlaşı kültürünün gelişimine katkı vermek  için birlikte bir çaba içerisinde olmanın, dayanışmanın  gereğine inanarak irade birliğimizi kurmuş durumdayız. Şu aşamada, bugün itibariyle,  adi şirket, adi ortaklık, ya da bir ticari şirket kurmuş değiliz. Arabuluculuk Merkezleri ile ilgili çalışmaları takip ediyor,  Arabuluculuk merkezlerinin yasal bir statüye kavuşturulmasını bekliyoruz.  Sadece arabuluculuk değil, diğer alternatif uyuşmazlık çözüm modellerini içeren,  çok yönlü bir hukuk merkezine dönüşmeyi hedefliyoruz.
 • Görüşleriniz, önerileriniz, eleştirileriniz bizim için katkıdır, biliyoruz. :  merkez@ortakkarar.com.tr