Av. Ezgi AYDIN

AV. EZGİ AYDIN

(TBB Sicil No: 147687)

15.02.1993 Tarihinde Ordu’da doğdu.
İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2017 yılında mezun oldu.
2017-2018 yılları arasında Berkhan Hukuk Bürosu’nda yasal stajını tamamladı.
29.11.2018 tarihinde Avukatlık ruhsatı almasıyla birlikte Berkhan Hukuk Bürosu’nda avukat olarak çalışmaya başladı.
– Türkiye ve Avrupa Birliği’nde Yeni Nesil Tüketici Hakları (İstanbul Aydın Üniversitesi- 15.03.2016)
– İş Hukuku Uygulamaları Sertifikası (İstanbul İşletme Enstitüsü-25.04.2016)
– Çocuk Hakları ve Çocuğun Cinsel İstismarı (Norm Hukukçular Derneği-26.04.2016)
– Sağlık Teknolojileri ve Hukuk Konferansı (İstanbul Barosu Bilişim Hukuku Komisyonu- 14.02.2018)
– Sağlık Çalışanlarına Yönelik Mobbing (İstanbul Barosu Sağlık Hukuku Merkezi- 22.02.2018)
– Türk Medeni Kanunu ve Kadın (MEF- İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği- 16.02.2018)
– Çocuk Hukuku (İstanbul Barosu-19.01.2019)
– Kadın Hakları ve Aile İçi Şiddet (İstanbul Barosu-02.02.2019) gibi, birçok eğitim ve seminerlere katıldı.

Arabulucular bir ailedir...
Nicholas
Proyar