OKM Hakkında

 ( OKM ) olarak ; 

 * Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin  kamuoyunda 

   benimsenmesini ve yaygınlaşmasını istiyoruz.

* Toplumsal barışa ve uzlaşı kültürüne katkıda bulunmak istiyoruz.

* Adalete erişimin kolay, hızlı ve ekonomik olmasını savunuyoruz.

* Hukukun evrensel değerlerine ve meslek etik kurallarına bağlıyız.

* Güvenilir, sorumlu, şeffaf ve denetlenebilir bir çalışma esasını benimsiyoruz.

***

  • OKM  hukukçuları,
  • Arabuluculuk ( İş Hukukunda Uzman Arabuluculuk, Genel/İhtiyari Arabuluculuk),
  • Uzlaştırmacılık,
  • Eğitmenlik ( İş Hukukunda Uzman Arabuluculuk Eğitimi; Uzlaştırma Uygulama Eğitimi; Bilirkişilik Uygulama Eğitimi ),
  • Uzman Görüşü ( Fikri ve Sınai Haklar Hukuku) ve
  • Uzlaşma Hukuku alanında  Danışmanlık hizmeti vermeye ,Ayrıca ,
  • Uzlaşı ve fikri koruma kültürünün gelişimine yönelik  seminer, panel, konferans, sempozyum vb.  ücretsiz organizasyonlar da  düzenlemeye hazırdır.
  • OKM-Ortak Karar Merkezi – Arabuluculuk ve Alternatif Çözümler tescilli bir markadır. Markasal olarak  arabuluculuk ve diğer alternatif çözümler merkezi kurmaya, eğitimler düzenlemeye, yayın  faaliyeti içinde olmaya hazırız.   Arabuluculuğun merkezler eliyle daha sağlıklı yapılabileceğini ve geliştirilebileceğini düşünüyoruz.  Sn. Hakan ÖZTATAR’ ın bu konudaki görüşlerine katılıyoruz. Arabuluculuk ve diğer alternatif çözümler başta olmak üzere uzlaşı kültürünün gelişimine katkı vermek  için birlikte bir çaba içerisinde olmanın, dayanışmanın  gereğine inanarak irade birliğimizi kurmuş durumdayız. Şu aşamada, bugün itibariyle,  adi şirket, adi ortaklık, ya da bir ticari şirket kurmuş değiliz. Arabuluculuk Merkezleri ile ilgili çalışmaları takip ediyor,  Arabuluculuk merkezlerinin yasal bir statüye kavuşturulmasını bekliyoruz.  Sadece arabuluculuk değil, diğer alternatif uyuşmazlık çözüm modellerini içeren,  çok yönlü bir hukuk merkezine dönüşmeyi hedefliyoruz.
  • Görüşleriniz, önerileriniz, eleştirileriniz bizim için katkıdır, biliyoruz. :  merkez@ortakkarar.com.tr

ARABULUCULARIMIZ – EĞİTMENLERİMİZ :

Uzman Arabulucu – Av. İhsan BERKHAN               0532 213 42 37    İSTANBUL

Uzman Arabulucu – Av. V. Tülay YÜKSEL               0532 393 93 84    YALOVA

Uzman Arabulucu – Av. Ali Kemal KARAHODA     0350 177 22 74    İSTANBUL

 

VASFİYE TÜLAY YÜKSEL

13 Temmuz 1964 tarihinde  Mersin’ in Mut İlçesinde  doğdu.

1986 Yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.

Konya Barosu’ na  kayıtlı olarak 1988-1994 yılları arasında; İstanbul Barosu’ na kayıtlı olarak 1994-2013 yılları arasında  serbest avukat olarak çalıştı .2000-2010 yılları arasında bir bankada sözleşmeli avukat olarak kredi takipleri ve ipotek sözleşmeleri alanında görev aldı. 2013 yılından bu yana da Yalova Barosu’ na 175 sicil no ile kayıtlı olarak Yalova’da serbest avukat olarak çalışıyor.

Ceza Hukuku , Aile Hukuku,  İş Hukuku , İcra Hukuku , Tüketici Hukuku, Kat Mülkiyeti Hukuku  alanları başta olmak üzere  çeşitli hukuk alanlarında avukatlık ve danışmanlık yapmaktadır.

2005 yılında  Uzlaştırmacı, 2013 yılında Arabulucu  (Sicil No: 470) oldu.

ORTAK KARAR MERKEZİ’ nin  kurucularındandır. ( Sn. Vasfiye Tülay YÜKSEL,  Yalova Barosu’ na kayıtlı olup, mesleki faaliyetlerini ( avukatlık, arabuluculuk, uzlaştırma…)  YALOVA ‘ daki  bürosundan gerçekleştirmektedir.

 

İHSAN BERKHAN

1965 yılında  Kahramanmaraş’ın Göksun  ilçesinde  doğdu.

1990 Yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.

2003-2005 yıllarında, İstanbul Ticaret Üniversitesi ‘nde Uluslararası Ticaret ve Avrupa Birliği Hukuku dalında yüksek lisans yapmıştır.

1991 yılında İstanbul Barosu’na 17687 sicil no. İle kayıtlı olarak serbest avukatlığa başladı. İstanbul Barosu’nun bir kaç dönem Sirkeci ve Bakırköy Bölgesi Baro Temsilciliği görevlerini üstlendi. Halen Bakırköy Adalet Sarayı Arabuluculuk Merkezi Koordinatörlüğü görevini sürdürmektedir.

Marka ve patent vekilliği, sosyal güvenlik uzmanlığı, site ve iş merkezi yöneticiliği, Sınai Haklar alanında ceza ve hukuk bilirkişiliği’nin yanısıra, İş Hukuku, Kat Mülkiyeti Hukuku,  İş Güvenliği Hukuku, Şirketler Hukuku, Aile Hukuku, Kira Hukuku, İcra-İflas Hukuku , Fikri ve Sınai Haklar Hukuku başta olmak üzere birçok alanda avukat ve hukuk danışmanı olarak hizmet veriyor.

Birçok sivil toplum kuruluşunda yöneticilik yaptığı gibi, Arabuluculuk Gönüllüleri Derneği’nin de kurucu Yönetim Kurulu Başkanlığını yapmıştır. CONSENSUS’ un kurucuları arasında yer aldı. Okan Üniversitesi GSF’ nde Öğretim Görevlisi olarak bulunmuş ve fikri ve sınai haklar dersi vermiştir.

Hakemli dergilerde yayımlanmış hukuki makaleleri (Marka Lisans Sözleşmeleri , Markanın Hükümsüzlüğü  vb. ) bulunmaktadır.

2014 yılında Arabulucu (Sicil no: 1045), 2017 yılında da Uzlaştırmacı oldu.

ORTAK KARAR MERKEZİ’ nin  kurucularındandır.

ALİ KEMAL KARAHODA

2000 Yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra, 2001 yılında İstanbul Barosuna 26269 sicil no su ile kaydolan Ali Kemal Karahoda, 2003 yılında Londra’ya eğitim amaçlı gitti. 2007 yılında Galler Üniversitesi’nde İşletme Mastırı yaptı. 2008 yılında İstanbul’da çeşitli hukuk bürolarında, uluslararası şirketlere özellikle Fikri Mülkiyet alanında danışmanlık hizmeti vermek suretiyle Avukatlık yapmaya başladı. 2011 yılında DUBAI/BAE de yer alan JAFZA (Jebel Ali Free Zone) serbest bölgesinin Türkiye temsilciliğini yaptı . 2012 DALEEL Group ( Suudi Arabistan) İstanbul Şubesi’nin Müdürü olarak Türkiye’ye yatırım yapmak isteyen özellikle Körfez ülkelerinden yabancı yatırımcılara yatırım ve hukuk danışmanlığı hizmetlerini verdi.

Karahoda , Türkiye’de Arabuluculuk kavramının benimsenmesi için en başından birçok faaliyete aktif olarak katıldı.

2018 yılından beri de KSA Legal Office (www.ksa-legal.com) çatısı altında kendi hukuk bürosunu yöneten ve Ortak Karar Merkezi çatısı altında da Arabuluculuk faaliyetlerini sürdüren Ali Kemal KARAHODA yine aynı yıl içinde İş Hukuku Arabuluculuğunda Uzmanlık Belgesini aldı ve Uzman Arabulucu oldu.

İstanbul Barosu Bilişim Hukuku Komisyonunun da kurucusu ve ilk başkanıdır.

www.ortakkarar.com.tr

merkez@ortakkarar.com.tr

0212 542 46 34

Yücetarla cd. 3/16 Bakırköy / İSTANBUL

               ORTAK KARAR MERKEZİ  

“Arabuluculuk ve Alternatif Çözümler”