KADIN CİNAYETLERİ

KADIN CİNAYETLERİ YAZAN : Av. Arb. Eylem KAHRAMAN Çocuğunun yanında eski kocası tarafından boğazı kesilerek katledilen ve ‘ölmek istemiyorum’ feryadıyla hafızalarımıza kazınan ‘Emine Bulut’ cinayetiyle, kadına yönelik şiddetin giderek arttığını ve sonuçları bakımından da adeta kanayan bir sosyal yaraya dönüştüğünü bir kez daha gördük. Yaşanan bu vahim ve üzücü olayla birlikte hepimizin akıllarına gelen soru […]

ARABULUCULUK VE MÜZAKERE

ARABULUCULUK VE MÜZAKERE YAZAN : AV.ARB.V.TÜLAY YÜKSEL Toplumsal hayat, elbette teknolojinin ve bilginin de yoğunlaşmasıyla, artık daha zengin/karmaşık/komplike… Bir yanıyla, çatışmalar daha çoğalıyor; bununla paralel olarak, iletişim kurma şansı da çoğalıyor. Hatta iletişim zorunluluğumuz artıyor diyebiliriz. Böylece, sorunlarımızı çözmek için, kendimizi iyi anlatmak, birbirimizi anlamak, sorunu birlikte çözmek, birlikte karar vermek ihtiyacı, hayatın her alanında […]

CULPA IN CONTRAHENDO SORUMLULUĞU (SÖZLEŞME ÖNCESİ SORUMLULUK)

​ TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ  ÖZEL HUKUK A. B. D. BAŞKANLIĞI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ​ CULPA IN CONTRAHENDO SORUMLULUĞU (SÖZLEŞME ÖNCESİ SORUMLULUK) ​ ​ DANIŞMAN: Yrd. Doç. Dr. MEHMET İSTEMİ HAZIRLAYAN: ÖZLEM BORA ANKARA 2018 ​ KISALTMALAR AD           : Adalet Dergisi AÜEHFD : Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi Art            : Artikel […]

İZMİR UZLAŞTIRMA PANELİ NOTLARI ( 17.11.2018)

EGE UZLAŞTIRMACILAR DERNEĞİ UZLAŞTIRMA PANELİNDE ALTERNATİF ÇÖZÜMLER DAİRE BAŞKANI SN. ORHAN CUNİ’NİN AÇIKLAMALARIDIR.17.11.2018 1)UZLAŞTIRMAYA YAKLAŞIM -Uzlaştırma zor bir iştir. Sabır işidir. Zaman işidir. Zamanı olmayan, modu düşük olan uzlaştırmacı bu durumunda dosya almamalıdır. Öylesine bir iş değildir. Toplumsal barışa katkı sunuyoruz. 2)UZLAŞMA TEKLİFİ VE MÜZAKERE -Taraflarla görüşebiliyorsak uzlaştırma bilgilendirmesini ve uzlaşma teklifini yüzüne yapmalıyız. Esas […]

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

https://www.kvkk.gov.tr/SharedFolderServer/ContentImages/28334faf-2fb4-4f14-90b8-abe6ae4c831a.mp4 https://www.kvkk.gov.tr/SharedFolderServer/ContentImages/85832866-14ea-41d3-91ff-15f6c3d5447c.mp4 https://www.kvkk.gov.tr/SharedFolderServer/ContentImages/8514eef2-6270-4988-a0b1-f091676887c0.mp4 ( Kişisel Verilerin Korunması Kurumu tarafından hazırlanan video linkleri) Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek olan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ( Kısaca: Kanun) ile Kişisel Verilerin Silinmesi , […]

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI  Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek olan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu[1]( Kısaca: Kanun) ile  Kişisel Verilerin Silinmesi , Yokedilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönelik[2]  (Kısaca: Yönetmelik)  birllikte […]

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Yeterli Önlemler

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 6. Maddesinde düzenlemesini bulan “Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Yeterli Önlemler” Resmi Gazete’de yayımlandı. Düzenleme asgari önlemleri tanımladı ancak yeterli olup olmadığı uygulama ile ortaya çıkacak. 6698 sayılı Kanunda “Özel Nitelikli Kişisel Veriler”, kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer […]

Tıbbi Malpraktis ve Arabuluculuk

  Her duvar aynı zamanda kapıdır.[1] Tıbbi malpraktisi başta hekimler olmak üzere sağlık çalışanlarının ihmal, dikkatsizlik,bilgisizlik,tecrübesizlik gibi sebeplerden doğan uygulama hatası olarak tanımlamak mümkündür[2]. 2006-2010 yılları arasında Adli Tıp Kurumu 1.ve 3.İhtisas Kurulları’nca düzenlenen tıbbi uygulama hatası iddiası bulunan ve otopsileri İstanbul Morg ihtisas Dairesi’nde yapılan toplam 306 olgunun değerlendirildiği bir çalışmada,hakkında malpraktis iddiası olan […]

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU – İnceleme  –  Arabulucu-Avukat İhsan BERKHAN ( OKM)

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU – İnceleme  –  Arabulucu-Avukat İhsan BERKHAN ( OKM) 7036 Sayılı İŞ MAHKEMELERİ KANUNU ( 12.10.2017 Kabul Tarihli) bugün ( 25.10.2017) 30221 Sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.Kanunun işçi işveren uyuşmazlıklarında dava şartını düzenleyen maddeleri 01.01.2018 de yürürlüğe girecek olup, diğer maddeleri yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun amacı nedir ? Bu Kanunun amacı; iş […]

İŞ YARGILAMASI VE ZORUNLU ARABULUCULUK

Bu çalışma ile 25.05.2017 tarihinde TBMM’ne sevk edilen,  Ekim ayında mecliste görüşülerek yasalaşması beklenen İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı’nın ne gibi değişiklikler  ve yenilikler getirdiğini özetlemek; Arabuluculuk Daire Başkanlığı’nın  özverili çalışmalarına bir arabulucu olarak katkı sunmak; arabulucu-avukat ve hukukçu  meslektaşlarımın “zorunlu arabuluculuk” ile ilgili yapması  gereken hazırlıklara dikkat çekmek;  tasarı ile gelecek yeni  düzenlemenin daha iyi […]

Markamız Tescil Edilmiştir.

        Türk Patent ve Marka Kurumu’ nca  “OKM-ORTAK KARAR MERKEZİ-Arabuluculuk – Uzlaştırma” Markamızın 35-41 ve 45. sınıflarda tesciline karar verilmiştir. Markamızın asli unsuru :” ORTAK KARAR MERKEZİ”, kısaltması : OKM , diğer unsurları : “Arabuluculuk – Uzlaştırma” dır. Markamızı logolu logosuz ,  farklı yazı ve renklerle , farklı unsurlarla ( Örneğin : […]

ARABULUCULUKTA ETİK KURALAR

ARABULUCULUKTA ETİK KURALAR / Arabuluculuk Mesleğinin Uygulanmasında Ahlâki Kurallar İnsanın doğuştan getirdiği ya da sonradan kazandığı birtakım tutum ve davranışları, iyi ve güzel olan nitelikleri vardır; buna kısaca ahlâk diyoruz. Bir bilime, bir sanata temel olan, insan davranışlarına yön veren, uyulması gereken ilkelere kural diyoruz.  Meslek kurallarına, meslek ahlakına ise kısaca etik kurallar diyoruz. Yazılı kural […]