İŞ MAHKEMELERİ KANUNU – İnceleme  –  Arabulucu-Avukat İhsan BERKHAN ( OKM)

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU – İnceleme  –  Arabulucu-Avukat İhsan BERKHAN ( OKM) 7036 Sayılı İŞ MAHKEMELERİ KANUNU ( 12.10.2017 Kabul Tarihli) bugün ( 25.10.2017) 30221 Sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.Kanunun işçi işveren uyuşmazlıklarında dava şartını düzenleyen maddeleri 01.01.2018 de yürürlüğe girecek olup, diğer maddeleri yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun amacı nedir ? Bu Kanunun amacı; iş […]

İŞ YARGILAMASI VE ZORUNLU ARABULUCULUK

Bu çalışma ile 25.05.2017 tarihinde TBMM’ne sevk edilen,  Ekim ayında mecliste görüşülerek yasalaşması beklenen İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı’nın ne gibi değişiklikler  ve yenilikler getirdiğini özetlemek; Arabuluculuk Daire Başkanlığı’nın  özverili çalışmalarına bir arabulucu olarak katkı sunmak; arabulucu-avukat ve hukukçu  meslektaşlarımın “zorunlu arabuluculuk” ile ilgili yapması  gereken hazırlıklara dikkat çekmek;  tasarı ile gelecek yeni  düzenlemenin daha iyi […]

Markamız Tescil Edilmiştir.

        Türk Patent ve Marka Kurumu’ nca  “OKM-ORTAK KARAR MERKEZİ-Arabuluculuk – Uzlaştırma” Markamızın 35-41 ve 45. sınıflarda tesciline karar verilmiştir. Markamızın asli unsuru :” ORTAK KARAR MERKEZİ”, kısaltması : OKM , diğer unsurları : “Arabuluculuk – Uzlaştırma” dır. Markamızı logolu logosuz ,  farklı yazı ve renklerle , farklı unsurlarla ( Örneğin : […]

ARABULUCULUKTA ETİK KURALAR

ARABULUCULUKTA ETİK KURALAR / Arabuluculuk Mesleğinin Uygulanmasında Ahlâki Kurallar İnsanın doğuştan getirdiği ya da sonradan kazandığı birtakım tutum ve davranışları, iyi ve güzel olan nitelikleri vardır; buna kısaca ahlâk diyoruz. Bir bilime, bir sanata temel olan, insan davranışlarına yön veren, uyulması gereken ilkelere kural diyoruz.  Meslek kurallarına, meslek ahlakına ise kısaca etik kurallar diyoruz. Yazılı kural […]

ARABULUCULARIN MESLEK BİRLİĞİNE İHTİYACI VAR!

ÖRGÜTSÜZ ARABULUCULUK OLMAZ   *** Halen, arabulucuların tek örgütü, Arabuluculuk Daire Başkanlığı’dır. Arabulucuların, bu görevi Daire Başkanlığı’ndan teslim alıp, ‘Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kurumu’, yani Meslek Odalarının ve Meslek Birliğinin kurulması için harekete geçmelerinin zamanı gelmiştir; hatta geçmektedir.   ARABULUCULUK VE ARABULUCU   6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Arabulucu’yu “Arabuluculuk faaliyetini yürüten ve Bakanlıkça […]

ARTIK FİKRİ VE SINAİ HAKLAR ALANINDAKİ UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜNDE DE TERCİH ARABULUCULUK OLACAK

ARTIK FİKRİ VE SINAİ HAKLAR ALANINDAKİ UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜNDE  DE TERCİH ARABULUCULUK  OLACAK   Sınai Mülkiyet Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi . 10.01.2017 tarihinde 29944 Sayılı  Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren   22.12.2016 tarihli  6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’ nun  Uygulanmasına Dair Yönetmelik  de 24.04.2017 tarih ve   30047 Sayılı  Resmi Gazete’de   yayınlandı. Yeni Yasa İle Sınai […]

FİKRİ MÜLKİYET VE ARABULUCULUK SEMİNERİ

Sayın Davetlimiz ,   31 Mayıs 2017 Çarşamba günü MSGSÜ –Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu’ nda , 13.00-17.00 saatleri arasında  Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’ nin  ve Arabuluculuk Daire Başkanlığı’ nın katkıları ve işbirliği ile  gerçekleştireceğimiz FİKRİ MÜLKİYET VE ARABULUCULUK   konulu seminerimize katılımınızdan büyük bir mutluluk ve  onur duyarız.  Saygılarımızla. 18.05.2017                                                                                                                       ORTAK KARAR MERKEZİ   […]

İYİ BİR ARABULUCU NASIL OLMALIDIR ?

  ARABULUCUNUN GÖREVİ : 1-Arabulucu bir anlamda HAKİM dir. Konuşmanın düzenini, konuşma sırasını tayin eder; taraflar arasındaki eşitlik ve dengeye dikkat eder. Arabuluculuk yönteminin başkanıdır. 2-Bir anlamda HALKLA İLİŞKİLER UZMANI dır.Taraflar arasında iletişimi başlatan kişidir, yani iletişim sağlayıcıdır. 3-Arabulucu aynı zamanda bir EĞİTMEN dir. Arabuluculuğun ne olduğu konusunda tarafların aydınlatılması görevi onundur. 4-Arabulucu ÇÖZÜMCÜ dür.Uyuşmazlığın […]

UZLAŞTIRMA HAKKINDA

11.2016’da çıkan yasayla uzlaştırma kapsamı genişledi; ancak yeni yönetmelik hala çıkmadı. Avukatların, bu mesleğe (uzlaştırmacılığa) sahip çıkması lazım. Arabuluculuk için, 5 yıllık deneyim aranıyor; ama cübbeyi giyen bir avukat, hemen uzlaştırmacılık yapabiliyor. Oysa, uzlaştırmacılıkta, hukuk bilgisine ihtiyaç var; taraflara bilgi vermesi lazım vs. Yeni yasayla, uzlaştırma teklifini, uzlaştırmacı yapacak. (Eski yasada, bu görev kolluğa/savcıya verilmişti.) […]

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU TASARISI TASLAĞI HAKKINDA

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU TASARISI TASLAĞI  HAKKINDA İş mahkemelerinin kuruluş, görev ve yargılama usulleri ile zorunlu arabuluculuğa ilişkin hükümleri düzenlemek amacıyla hazırlanan  İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı  ve diğer kanunlarda değişiklik yapan  tasarıların görüşe açılmış olması nedeniyle tarafımızdan incelenmiş, değerlendirilmiş ; taslak ile ilgili  görüş ve önerilerimiz işbu makale ile ilgililerin ve meslektaşlarımızın bilgisine ve dikkatine sunulmuştur. […]

ARABULUCULUKLA İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

Arabuluculuk Nedir? Neden arabuluculuğa gitmeliyim, bana sağlayacağı avantajlar nelerdir?   Arabuluculuk yargı yoluna göre çok daha ekonomik  ve hızlı bir yoldur. Dava yolunda bir günde uyuşmazlığı çözmeniz mümkün değilken, arabuluculuk yoluna başvurduğunuzda belki de aynı gün içerisinde uyuşmazlığı çözebilirsiniz. Üstelik de kaybedenin olmadığı, gönüllülük esasına dayalı bir süreç. Yani istediğiniz an süreçten vazgeçebilirsiniz. Anlaşmaya varılması halinde […]